.quickedit{display:none;} -->

Delaila Adnan

Delaila Adnan

Jan 22, 2016

FITNAH PENYAKIT HATI...

“Mengapadi waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata:

“Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”. 

Juga firman Allah yang artinya,“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.
Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu:

“Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. 
Maha Suci Engkau (YaTuhan kami), ini adalah dusta yang besar”. [QS. An-Nuur : 15-16]

Allah juga menandaskan bahawa fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan [QS Al Baqarah :191].

SURAH YUNUS AYAT 85

Maksudnya:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim.

No comments:

Relevant textual alternative to the image